Notice Board

I-III-V SEMESTER

END SEMESTER THEORY EXAM

STARTS FROM 23-11-2015

Tuesday, November 10, 2015

Consolidated IA marks- November 2015

Here are The Internal Assessment Marks of Students of  First, Third, and Fifth Semester. 

Any corrections are to be brought to the notice of concerned Head of the Department on or before 14-11-2015 by 2 P.M

Head of the departments in turn intemate the same corrections to the Principal on 14-11-2015 by 2.30 P.M.

Friday, November 6, 2015

I - III - V End Semester Examination Hallticket distribution Schedule


೬೦ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ- ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

೬೦ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ

೨-೧೧-೨೦೧೫ ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು
೨-೧೧-೨೦೧೫ ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 

’ಕನ್ನಡಮೆನಿಪ್ಪಾ ನಾಡು ಚೆಲ್ವಾಯ್ತು’

ನಾಟಕದ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳುCORRIGENDUM ತಿದ್ದುಪಡಿ

CORRIGENDUM  ತಿದ್ದುಪಡಿ


Thursday, October 22, 2015

’೬೦ ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ’ ನವೆಂಬರ್ ೨ ರಂದು

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 


ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ.’೬೦ ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ’ 


ನವೆಂಬರ್ ೨ ರಂದು 


ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ